Skip links

Όροι Χρήσης

Γ Ε Ν Ι Κ Α

Η χρήση της ηλεκτρονικής σελίδας www.cookforduke.com από τον επισκέπτη/χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της.  Ο διαδικτυακός τόπος www.cookforduke.com προσφέρει της υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους ανά τακτά διαστήματα ενδέχεται να ενημερώνει και να τροποποιεί χωρίς προειδοποίηση.  Για αυτόν τον λόγο σας συνιστούμε να ελέγχετε περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές της παρούσας πολιτικής απορρήτου. Η εξακολούθηση της χρήσης της ιστοσελίδας https://www.cookforduke.com  ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου, σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών εκ μέρους σας.

Γενικοί Όροι

Η ηλεκτρονική σελίδα  www.cookforduke.com δίνει τη δυνατότητα τόσο στους πελάτες μας όσο και σε όλους τους χρήστες του internet να ενημερωθούν άμεσα για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. Μετά από αίτημά σας, ένας εξειδικευμένος σεφ έρχεται στον χώρο σας για να δημιουργήσει το μενού που έχετε επιλέξει αλλά και να σας προτείνει τα καλύτερα κρασιά της περιοχής.

Προσφέρονται μαθήματα μαγειρικής επίσης στον χώρο σας με εξειδικευμένο σεφ. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο μενού.

Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης ο Χρήστης δηλώνει ρητά ότι είναι ενήλικος άνω των 18 ετών, ο οποίος έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί πλήρως τους Όρους Χρήσης.

Ο Χρήστης υποχρεούται να μας παρέχει πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες για την ορθή επεξεργασία των κρατήσεών του, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης όπου θα λάβει χώρο το “event”  και των στοιχείων επικοινωνίας του.

Διατηρούμε το δικαίωμα να ερευνήσουμε και να εκκινήσουμε νομικές ενέργειες, κατά την ελεύθερη κρίση μας, εναντίον οποιουδήποτε προβαίνει σε ενέργειες που είναι παράνομες ή απαγορευμένες ή συμπεριφορές οι οποίες υπονομεύουν τη λειτουργία του διαδικτυακού μας τόπου.

Για να κάνει ο Χρήστης χρήση των υπηρεσιών μας, θα πρέπει να συμπληρώσει την καρτέλα κράτησης μέσω συστήματος «Booking».

Πνευματική Ιδιοκτησία

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Σήμα

Όλο το περιεχόμενο που αναρτάται στην ιστοσελίδα μας συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού της ιστοσελίδας, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας cookforduke και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στην ιστοσελίδα μας δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους προς οποιοδήποτε επισκέπτη ή χρήστη της σελίδας.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Πολιτική Απορρήτου

Η ιστοσελίδα αυτή έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμμορφώνεται πλήρως όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών τόσο με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 -GDPR- που τέθηκε σε εφαρμογή από τις 25-5-2018, όσο και με τον ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α΄137), όπου ορίζονται μέτρα εφαρμογής του ΓΚΠΔ και ενσωματώνεται στην εθνική νομοθεσία η Οδηγία (ΕΕ) 2016/680. Οποιαδήποτε μελλοντική μεταβολή του ως άνω κανονιστικού πλαισίου, θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας σύμβασης.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Πρωταρχικό μέλημα  μας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών με σεβασμό στα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες, την ιδιωτική ζωή, καθώς και στο απόρρητο της επικοινωνίας των χρηστών/επισκεπτών μας, γι’ αυτό και λαμβάνουμε όλα τα πρόσφορα και αναγκαία μέτρα στα πλαίσια του νόμου, υιοθετώντας σύγχρονες τεχνολογικές διαδικασίες, προηγμένο τεχνικό εξοπλισμό και λογισμικό.

Ενεργώντας με βάση την αρχή της νομιμότητας, της αντικειμενικότητας, της ακρίβειας, της διαφάνειας, της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας, του περιορισμού του σκοπού, της ελαχιστοποίησης και του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης, προβαίνει σε επεξεργασία δεδομένων των χρηστών, τα οποία αποκτά με νόμιμο τρόπο και διατηρεί σε αρχείο, αυστηρά υπό τις προϋποθέσεις του νόμου (άρθρ. 5 του Κανονισμού 679/2016 ΕΕ), αποκλειστικά και μόνο κατόπιν συγκατάθεσης του χρήστη – υποκειμένου των δεδομένων.  Δηλώνει ότι προβαίνει σε νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων των χρηστών τα οποία συλλέγει κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και τα οποία, υφίστανται θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία εν όψει των σκοπών αυτών.

Η επεξεργασία περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο μέτρο, συλλέγοντας όχι περισσότερα δεδομένα από όσα κάθε φορά απαιτούνται εν όψει των σκοπών της επεξεργασίας, είναι, δε, ακριβή και εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση και διατηρούνται σε μορφή που να επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας των υποκειμένων τους μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται, για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους και της επεξεργασίας τους (άρθρ. 5, περ. β, γ και ε, Κανονισμού 679/2016 ΕΕ).

Συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, είναι κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει γνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει πληροφόρηση τουλάχιστον για το σκοπό της επεξεργασίας, τα δεδομένα ή τις κατηγορίες δεδομένων που αφορά η επεξεργασία, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και το όνομα, την επωνυμία και τη διεύθυνση του υπεύθυνου επεξεργασίας και του τυχόν εκπροσώπου του. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα (άρθρ. 7 παρ. 1-4 του Κανονισμού 679/2016 ΕΕ). Έγγραφος τύπος δεν απαιτείται για την παροχή συγκατάθεσης προς επεξεργασία απλών δεδομένων του χρήστη, επομένως η συγκατάθεση δύναται να δοθεί και ηλεκτρονικά, με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Οι Υπηρεσίες του site μας ενδέχεται να περιλαμβάνουν συνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων στο μέλλον, στις οποίες ενδέχεται να μεταφερθούν οι χρήστες/επισκέπτες  μας. Ενημερώνουμε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές περί απορρήτου των εν λόγω ιστοσελίδων τρίτων. Προτρέπουμε τους χρήστες/επισκέπτες μας να διαβάζουν τις δηλώσεις/πολιτικές περί προστασίας δεδομένων κάθε ιστοσελίδας τρίτου μέρους στην οποία συνδέονται από το site μας.

Μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των παρακάτω μεθόδων:
Τηλ: +306981056610
Email:  info@cookforduke.com

Ή μέσω της ειδικής φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας  https://cookforduke.com.

 

Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για το πρόσωπό σας

Συλλέγουμε τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα:

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, δηλαδή τις πληροφορίες που υποβάλλετε για να εγγραφείτε σε μια Υπηρεσία της Εταιρείας, για παράδειγμα για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό, να δημοσιεύσετε σχόλια, να λάβετε ένα ενημερωτικό δελτίο ή να λάβετε μέρος σε έναν διαγωνισμό.

Για παράδειγμα,  Δεδομένα Ταυτοποίησης, όπως Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, Όνομα χρήστη, Δεδομένα Επικοινωνίας, όπως Ταχυδρομική διεύθυνση, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Αριθμός κινητού τηλεφώνου, Οπτικοακουστικό υλικό, όπως Φωτογραφίες και videos εκδηλώσεων.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, δηλαδή σχόλια ή περιεχόμενο που δημοσιεύετε στο site μας και τα προσωπικά σας δεδομένα που συνοδεύουν τις εν λόγω δημοσιεύσεις ή περιεχόμενο, στα οποία μπορεί να περιλαμβάνεται το ψευδώνυμο, το όνομα χρήστη, τα σχόλια, τα likes, η κατάσταση, οι πληροφορίες προφίλ και η φωτογραφία. Οι δημόσιες πληροφορίες και δημοσιεύσεις είναι πάντα δημόσιες, πράγμα που σημαίνει ότι είναι διαθέσιμες σε όλους και μπορεί να εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης σε εξωτερικές μηχανές αναζήτησης.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ, στα δεδομένα που συλλέγουμε μπορεί να περιλαμβάνεται το αναγνωριστικό χρήστη σας ή/και το όνομα χρήστη που σχετίζεται με αυτήν την υπηρεσία μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι πληροφορίες ή το περιεχόμενο που έχετε επιτρέψει στην υπηρεσία μέσων κοινωνικής δικτύωσης να κοινοποιήσει σε εμάς, καθώς και η φωτογραφία προφίλ σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή οι λίστες φίλων σας, καθώς και τα προσωπικά δεδομένα που έχετε δημοσιοποιήσει σε σχέση με τη συγκεκριμένη υπηρεσία μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, δηλαδή συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις επισκέψεις στο site μας. Σε αυτήν την περίπτωση οι διακομιστές μας λαμβάνουν και καταγράφουν πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή, τη συσκευή και το πρόγραμμα περιήγησής σας, συμπεριλαμβανομένης ενδεχομένως της διεύθυνσης IP σας, του τύπου του προγράμματος περιήγησης και άλλων πληροφοριών λογισμικού ή υλικού. Εάν αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες της Εταιρείας από κινητή ή άλλη συσκευή, ενδέχεται να συλλέξουμε ένα μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής που έχει εκχωρηθεί στη συγκεκριμένη συσκευή, δεδομένα γεωγραφικής κατανομής ή άλλα στοιχεία συναλλαγής για τη συγκεκριμένη συσκευή. Ενδέχεται να συλλέγουμε επίσης cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης (όπως cookies του browser, εικονοστοιχεία, beacons και τεχνολογία Adobe Flash που ονομάζεται συνήθως «Flash cookies»). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική μας περί Cookies.

Αυτός ο ιστότοπος συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικές πληροφορίες για τους ακόλουθους λόγους:

  • Παρακολούθηση επισκεψιμότητας ιστοσελίδας

Όπως οι περισσότερες ιστοσελίδες, έτσι και αυτή, χρησιμοποιεί το Google Analytics (GA) για να παρακολουθεί την δραστηριότητα των χρηστών. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας και για να δούμε την πορεία τους μέσα στον ιστότοπο. Παρόλο που η GA καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική σας θέση, η συσκευή σας, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν σας κάνει προσωπικά γνωστούς σε εμάς. Η GA καταγράφει επίσης τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση σας, αλλά η Google δεν μας παρέχει πρόσβαση σε αυτό. Θεωρούμε ότι η Google είναι ένας τρίτος φορέας επεξεργασίας δεδομένων ο οποίος είναι συμβατός με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

  • Φόρμες επικοινωνίας και σύνδεσμοι ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Σε περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας φόρμα επικοινωνίας ή κάποιο σύνδεσμο του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί από αυτή την ιστοσελίδα ή θα μεταβιβαστεί ή θα υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε τρίτο φορέα επεξεργασίας δεδομένων, όπως ορίζονται παρακάτω στην ενότητα «Οι επεξεργαστές δεδομένων τρίτου μέρους μας». Αντίθετα, τα δεδομένα αυτά θα μας σταλούν με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του πρωτοκόλλου SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Οι SMTP διακομιστές μας, προστατεύονται από πρωτόκολλο ασφαλείας TLS (μερικές φορές γνωστό και ως SSL), που σημαίνει ότι το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφείται πριν να αποσταλεί μέσω του διαδικτύου. Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκρυπτογραφείται από τους τοπικούς μας υπολογιστές και συσκευές.

 

Σχετικά με τον διακομιστή αυτής της ιστοσελίδας

Όλη η διαδικτυακή κίνηση (μεταφορά αρχείων) μεταξύ αυτής της ιστοσελίδας  και του προγράμματος περιήγησής σας, είναι κρυπτογραφημένη και μεταφέρεται μέσω του πρωτοκόλλου HTTPS κάνοντας χρήση του SSL (Secure Sockets Layer).

Οι επεξεργαστές δεδομένων τρίτου μέρους μας

Χρησιμοποιούμε έναν αριθμό τρίτων φορέων για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για εμάς. Αυτοί οι φορείς έχουν επιλεγεί προσεκτικά ώστε να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία που αναφέρθηκε στο παρόν κείμενο.

Τρόπος, τόπος και χρόνος χρήσης των δεδομένων

Χρησιμοποιούμε λογικά μέτρα ασφαλείας ώστε να προστατευτούμε από την απώλεια, κακή χρήση και αλλοίωση των δεδομένων χρήσης που ελέγχουμε, κατά τη διάρκεια της μετάδοσης των δεδομένων, αλλά και αφού τα συλλέξουμε. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται, στη χρήση firewall και στην κρυπτογράφηση. Αν και κάνουμε προσπάθειες, στην αρχή της καλής πίστης, να διατηρήσουμε την ασφάλεια τέτοιων πληροφοριών, καμία μέθοδος μετάδοσης στο διαδίκτυο ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα δεδομένα θα παραμείνουν ασφαλή από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, παράθεση ή αλλοίωση. Επιπροσθέτως, καθώς δουλεύουμε σκληρά για να εξασφαλίσουμε την ακεραιότητα και την ασφάλεια του δικτύου μας και των συστημάτων μας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα μέτρα ασφαλείας θα εμποδίσουν «hackers» ή άλλα άτομα που δεν έχουν εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, να βρουν πρόσβαση ή να αποκτήσουν παράνομα αυτές τις πληροφορίες.

Αν μάθουμε για παραβιάσεις της ασφάλειας που σχετίζονται με τα προσωπικά σας δεδομένα ή δεδομένα χρήσης, ενδεχομένως να προσπαθήσουμε να σας ενημερώσουμε ηλεκτρονικά ώστε να μπορέσετε να κάνετε τα απαραίτητα βήματα για να προστατευθείτε. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας ή παρέχοντας προσωπικά δεδομένα σε εμάς, μας δίνετε τη συγκατάθεσή σας να επικοινωνήσουμε μαζί σας ηλεκτρονικά, σχετικά με θέματα ασφαλείας, ιδιωτικότητας και διαχείρισης, σχετικά με τη δραστηριότητά σας στον ιστότοπο μας. Στην περίπτωση που συμβεί κάποια παραβίαση ασφαλείας ενδεχομένως να αναρτήσουμε μια ειδοποίηση στην κεντρική σελίδα ή οπουδήποτε αλλού στην ιστοσελίδα μας και ενδεχομένως να σας αποστείλουμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας έχετε παρέχει. Ανάλογα με την τοποθεσία κατοικίας σας, ενδέχεται να έχετε έννομο δικαίωμα να λάβετε ειδοποίηση παραβίασης ασφαλείας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, γραπτώς.

ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Τα δεδομένα βρίσκονται στα γραφεία του διαχειριστή δεδομένων και σε κάθε άλλη τοποθεσία στην οποία εδρεύουν τα συμβαλλόμενα μέρη. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε την www.cookforduke.com  στην ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου info@cookforduke.com

ΧΡΟΝΟΣ: Τα δεδομένα αποθηκεύονται για τον χρόνο που είναι απαραίτητος προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους καθορισμένους στόχους της ιστοσελίδας www.cookforduke.com. Τα δεδομένα μπορεί αποθηκευτούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το προαναφερθέν για λόγους συμμόρφωσης με νομικές υποχρεώσεις στις οποίες είμαστε υπόλογοι και/ή με τη συγκατάθεση σας και/ή το έννομο συμφέρον του  www.cookforduke.com

Ποια είναι τα δικαιώματα σας όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα;

Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε για τα δεδομένα που αποθηκεύουμε σχετικά με εσάς και τον τρόπο επεξεργασίας αυτών.

Δικαίωμα διόρθωσης

Εάν παρατηρήσετε ότι τα αποθηκευμένα δεδομένα είναι εσφαλμένα, μπορείτε πάντα να μας ζητήσετε να τα διορθώσουμε.

Δικαίωμα διαγραφής

Μπορείτε να μας ζητήσετε ανά πάσα στιγμή να διαγράψουμε τα δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει για εσάς.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Αν δε θέλετε να διαγράψετε τα δεδομένα σας, αλλά ταυτόχρονα δεν επιθυμείτε να τα επεξεργαστούμε περαιτέρω, μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σε αυτήν την περίπτωση, θα αρχειοθετήσουμε τα δεδομένα σας και θα τα ενσωματώσουμε εκ νέου στα λειτουργικά μας συστήματα μόνο αν το επιθυμείτε. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας. Σε πιθανή χρήση των υπηρεσιών μας θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας ξανά.

Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων

Mπορείτε να μας ζητήσετε να αποστείλουμε σε εσάς ή άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας τα αποθηκευμένα προσωπικά δεδομένα σε μηχανικά αναγνώσιμη μορφή.

Δικαίωμα ένστασης κατά της επεξεργασίας των δεδομένων σας

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή ή να αντιταχθείτε στην περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας. Αυτό περιλαμβάνει επίσης εναντίωση στην επεξεργασία που πραγματοποιούμε χωρίς τη συγκατάθεσή σας, αλλά με βάση το έννομο συμφέρον μας. Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, στο άμεσο μάρκετινγκ. Μπορείτε να αντιταχθείτε στη μελλοντική λήψη ενημερωτικής επικοινωνίας ανά πάσα στιγμή.

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων

Επεξεργαζόμαστε επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο των αλγορίθμων, προκειμένου να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες μας. Φυσικά, έχετε το δικαίωμα να μην υποβάλλεστε σε αποφάσεις που βασίζονται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία. Αν πιστεύετε ότι έχουμε αρνηθεί την πρόσβασή σας με αδικαιολόγητο τρόπο, μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου info@cookforduke.com

Στην περίπτωση αυτή, θα εξετάσουμε το αίτημά σας και θα αποφασίσουμε κατά περίπτωση.

Δικαίωμα καταγγελίας

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή.  Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΑΠΔΠΧ), Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 2106475600.

Κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας, την εγγραφή ή καταχώριση κράτησης, συμφωνείτε με την παρούσα πολιτική απορρήτου και παρέχετε την κατά νόμο απαιτούμενη συγκατάθεσή σας προς επεξεργασία των παρεχόμενων προσωπικών σας δεδομένων στα πλαίσια του νόμου.

This website uses cookies to improve your web experience.